Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 21ης Ιουνίου 2012$