Συμπεράσματα του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 30ής Ιανουαρίου 2012 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 30ής Ιανουαρίου 2012