Γραπτή ερώτηση E-4669/10 Graham Watson (ALDE) προς την Επιτροπή. Εξόρυξη πετρελαίου από την Perenco στη λεκάνη απορροής του Maranon στο Περού