Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija (ES) Nr. 3/2012 siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos reglamentų (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 1234/2007 nuostatos, susijusios su maisto produktų skirstymu labiausiai nepasiturintiems Sąjungos asmenims Tarybos priimta 2012 m. sausio 23 d.