Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta (EU) N:o 3/2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseen neuvoston asetusten (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta unionin vähävaraisimmille henkilöille suunnatun elintarvikkeiden jakelun osalta Hyväksytty neuvostossa 23. tammikuuta 2012