Nõukogu esimese lugemise seisukoht (EL) nr 3/2012 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrusi (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 1234/2007 seoses liidus enim puudust kannatavatele isikutele toiduainete jaotamisega Nõukogu poolt vastu võetud 23. jaanuaril 2012