Υπόθεση T-125/10: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 27ης Ιουνίου 2011 — Amecke Fruchtsaft κατά ΓΕΕΑ — Uhse (69 Sex up) (Κοινοτικό σήμα — Ανακοπή — Παραίτηση από την ανακοπή — Κατάργηση της δίκης)