Γραπτή ερώτηση P-001130/11 Paweł Robert Kowal (ECR) προς την Επιτροπή. Ανάπτυξη του λιμανιού της Świnoujście και αγωγός φυσικού αερίου Nord Stream