Rectificatie van Verordening (EG) nr. 2876/2000 van de Commissie van 28 december 2000 betreffende de opening van een gemeenschappelijk tariefcontingent voor goederen van oorsprong uit Turkije (2001) (PB L 333 van 29.12.2000)