Conclusie van advocaat-generaal N. Jääskinen van 1 maart 2012$