Γραπτή ερώτηση E-005669/11 Diogo Feio (PPE) προς την Επιτροπή. Μνημόνιο Συνεννόησης που υπογράφηκε μεταξύ του πορτογαλικού κράτους και του ΔΝΤ, της ΕΚΤ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: δεύτερη έκδοση – λόγοι και σκοπιμότητα