Γραπτή ερώτηση E-003246/11 Jim Higgins (PPE) προς την Επιτροπή. Η κινεζική βιομηχανία γούνας και η εικαζόμενη κακομεταχείριση ζώων