Γραπτή ερώτηση E-8612/10 Alfredo Pallone (PPE) προς την Επιτροπή. Υποτίμηση του κινεζικού ρενμίνμπι γιουάν