Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.10063 – Mitsubishi UFJ Lease & Finance/Hitachi Capital) Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES) 2020/C 422/10