Sag C-78/19 P: Appel iværksat den 31. januar 2019 af WL til prøvelse af dom afsagt af Retten (Niende Afdeling) den 29. november 2018 i sag T-493/17, WL mod ERCEA