Věc C-78/19 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 31. ledna 2019 WL proti rozsudku Tribunálu (devátého senátu) vydanému dne 29. listopadu 2018 ve věci T-493/17, WL v. ERCEA