Γραπτή ερώτηση E-005567/11 Niki Tzavela (EFD) προς την Επιτροπή. Ισορροπίες στην Υεμένη