Γραπτή ερώτηση E-7121/10 Mario Mauro (PPE) προς την Επιτροπή. Ενέργειες εκφοβισμού κατά των ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τσετσενία