Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου (Έκτο πενταμελές τμήμα) της 16ης Ιουνίου 2011.$