Γραπτή ερώτηση E-5516/10 Nikolaos Salavrakos (EFD) προς την Επιτροπή. Αποφυγή αναβίωσης ψυχρού πολέμου