Zadeva T-451/10: Sklep Splošnega sodišča z dne 21. julija 2011 – Fuchshuber Agrarhandel proti Komisiji (Odškodninska tožba — Skupna kmetijska politika — Stalna javna razpisa za ponovno prodajo žit na trgu Skupnosti — Komisija in njena pristojnost za nadzor — Očitna kršitev pravnega pravila, ki posameznikom podeljuje pravice — Tožba, ki je očitno brez pravne podlage)