2010/114/: 2010 m. vasario 16 d. Tarybos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimo 1999/70/EB dėl nacionalinių centrinių bankų išorės auditorių nuostatas, susijusias su Airijos centrinio banko ir Finansinių paslaugų institucijos išorės auditoriumi