Mål T-139/10: Talan väckt den 26 mars 2010 — Milux mot harmoniseringsbyrån (REFLUXCONTROL)