Cauza T-139/10: Acțiune introdusă la 26 martie 2010 — Milux Holding SA/OAPI (REFLUXCONTROL)