Lieta T-139/10: Prasība, kas celta 2010. gada 26. martā — Milux /ITSB ( “REFLUXCONTROL” )