Γραπτή ερώτηση E-5798/10 Willy Meyer (GUE/NGL) προς το Συμβούλιο. Βίαιη διάλυση μιας συγκέντρωσης στο El Aaiún ύστερα από τον θάνατο του Mahmud Ali Baiba, προέδρου του κοινοβουλίου της Αραβικής Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Σαχάρας (ΑΛΔΣ)