Γραπτή ερώτηση E-5677/10 Niki Tzavela (EFD) και Nikolaos Salavrakos (EFD) προς την Επιτροπή. Πλούσιος επιδοτούμενος ελληνικός συνδικαλισμός