Μέλλον του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με το μέλλον του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου