Εκτελεστική απόφαση (EE) 2019/1671 του Συμβουλίου της 4ης Οκτωβρίου 2019 για τον διορισμό του αντιπροέδρου του εποπτικού συμβουλίουτης Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας