Γραπτή ερώτηση E-005363/11 Niki Tzavela (EFD) προς την Επιτροπή. Κακοποίηση και παραμέληση των κοριτσιών στην Ινδία