Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9396 – CapMan/CBRE/Norled) (Tekst mający znaczenie dla EOG.)