Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.9396 – CapMan/CBRE/Norled) (Text s významem pro EHP.)