Γραπτή ερώτηση E-9012/10 Ivo Strejček (ECR) προς την Επιτροπή. Ερώτηση για τον κ. John Dalli, αρμόδιο Επίτροπο σε θέματα υγείας και προστασίας των καταναλωτών