2011/809/ΕΕ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2011 , για τη θέση που θα πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Γενικού Συμβουλίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ως προς την επέκταση της απαλλαγής του ΠΟΕ με σκοπό να εφαρμοστεί το αυτόνομο εμπορικό προτιμησιακό καθεστώς της ΕΕ για τα Δυτικά Βαλκάνια