Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: General Motors – Belgium Az Európai Parlament 2011. június 23-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Belgium „EGF/2010/031 BE/General Motors Belgium” referenciaszámú kérelme) (COM(2011)0212 – C7-0096/2011 – 2011/2074(BUD))