Γραπτή ερώτηση E-009278/11 Chris Davies (ALDE) προς την Επιτροπή. Καταστροφή των αναπτυξιακών σχεδίων της ΕΕ στη Δυτική Όχθη και τη Γάζα