Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ΤΟ Συμβουλιο, την Ευρωπαϊκη Οικονομικη και Κοινωνικη Επιτροπη και την Επιτροπη των Περιφερειων - Προς μια σφαιρική ευρωπαϊκή πολιτική διεθνών επενδύσεων