Γραπτή ερώτηση E-012235/11 Michał Tomasz Kamiński (ECR) προς την Επιτροπή. Λευκορωσία: η υπόθεση του Heorhiy Stankevich