Γραπτή ερώτηση E-000874/11 Nuno Teixeira (PPE) προς την Επιτροπή. Αύξηση της οικονομικής βοήθειας προς την Τυνησία