Γραπτή ερώτηση E-5690/10 Seán Kelly (PPE) προς την Επιτροπή. Επικίνδυνος χώρος εναπόθεσης αποβλήτων στο νησί Haulbowline, στην κομητεία Cork της Ιρλανδίας