Γραπτή ερώτηση E-008078/12 Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL) προς την Επιτροπή. Κλείσιμο των φυλακών Γκουαντάναμο