Απόφαση του Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα) της 19ης Δεκεμβρίου 2012$