Ανακοίνωση σχετικά με τα μέτρα αντιντάμπινγκ που ισχύουν για τις εισαγωγές στην Κοινότητα ορισμένων τύπων πλαστικών σάκων καταγωγής, μεταξύ άλλων, Ταϊλάνδης: πρόταση για την αποδοχή αίτησης για την αλλαγή της επωνυμίας μιας εταιρείας που υπόκειται σε μέσο δασμό αντιντάμπινγκ για συνεργαζόμενες εταιρείες