Γραπτή ερώτηση E-008223/11 Mara Bizzotto (EFD) προς την Επιτροπή. Επιθέσεις ισλαμιστών στα νορβηγικά κέντρα υποδοχής