Komisijos reglamentas (EB) nr. 793/2006 2006 m. balandžio 12 d. nustatantis tam tikras išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 247/2006, nustatančio specialiąsias žemės ūkio priemones atokiausiems Sąjungos regionams, taikymo taisykles