Mål C-114/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna) den 7 mars 2011 — Staatsecretaris van Financïen, övrig deltagare i rättegången: U. Notermans-Boddenberg