Γραπτή ερώτηση E-009588/11 Elisabetta Gardini (PPE) προς την Επιτροπή. Παραγωγή και εμπορία απομιμήσεων του τυριού Ασιάγκο με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ)