Förverkligas det huvudsakliga målet med stabilitets- och tillväxtpaktens förebyggande del