Is de belangrijkste doelstelling van het preventieve deel van het stabiliteits- en groeipact behaald