Je li postignut glavni cilj preventivnog dijela Pakta o stabilnosti i rastu